PRODUKTET TONA

BETONGUAINA

PËRBËRJA:  Komponenti A: dispersion ujor prej polimeresh dhe aditivësh Komponenti B: mbushës reaktiv.

KARAKTERISTIKAT: Rezistencë të lartë për erozion dhe rrezet UV Fluiditet i larte Kompakte Rezistenca ndaj impaktit Përshtatshmëria të lëvizjeve strukturore Fleksibilitet në temperatura të ulëta

FUSHA E PËRDORIMIT:  BETONGUAINA.S, e armuar me rrjete NIKON 100 ose 200, përdoret për hidroizolimin e çative të sheshta, tarraca, ballkone, etj. BETONGUAINA.S, hidroizolon sipas projektit muret e themelit në lagështi të përhershme, ballkone, mure periemtrale, oxhaqe, etj. BETONGUAINA.S është i përshtatshëm për sipërfaqe të shkelshme. Në BETONGUAINA.S’ju mund vendosni direkt kollë dhe pllakë.

GROVE RAPIDA RIPRISTINO

PËRBËRJA: 1-GROVE RIPRISTINO është llaç i përforcuar me fibër. 2-GROVE RAPID është një llaç i përzier me ujë të pastër për rindërtimin e pjesëve të dëmtuara të produkteve të betonit

KARAKTERISTIKAT: 1-Realizon trashësi të lartë në një shtresë Posedon forcë të lartë mekanike dhe klimaterike Mund të shtohet me GROVE RIPRISTINO COMP.B për të zëvendësuar ujin në përzierje, për të rritur aderimin, forcën në përkulje dhe rezistencën 2-Krijon trashësi të madhe në një shtresë (4-6 .cm Llaçi i aplikuar ka rezistencë të lartë për agjentët atmosferikë

FUSHA E PËRDORIMIT :Mund të përdoret për rregullimin e betonit gjatë restaurimit të tarracave dhe ballkoneve, shtylla dhe trarëve, ;dysheme,etj sipërfaqe të përfunduara të rrugëve realizimin e gushave të lidhjes midis mureve ;dhe themelit, etj mbulimin e fugave të mureve të themelit.

NORPHEN VASCHE

PËRBËRJA: NORPHEN VASKA është një bi-komponent dhe :përbëhet nga Komponenti A: përzierje prepolimere e ;lëngshme epokside, pigmente, etj Komponenti B: aminat i kopolimerizuar

KARAKTERISTIKAT: Pasi të shuhet plotësisht, material shfaq rezistencë të mirë kimike, fleksibilitet të lartë .dhe rezistencën e ujit Produkti është në dispozicion në ngjyra të ndryshme

FUSHA E PËRDORIMIT: NORPHEN VASKA përdoret për prodhimin e veshjeve të papërshkueshëm nga uji të metalit ose depove prej betoni për permbajtjen e lëngjeve me aciditet tëmesëm apo bazik të fortë, në veçanti për vaskat e .pastrimit të ujërave të zeza Për më tepër NORPHEN VASKA mund të përdoret si një shtresë për depo me ujë jo të .pijshëm

EP LASTIK

PËRBËRJA: EP LASTIK është një BI-komponent me bazë uji dhe llaç fleksibël të përbërë nga Komponenti A: përzierje llaçi i gatshëm Komponenti B: lëng me bazë ujore me polimere dhe aditivë

KARAKTERISTIKAT: EP LASTIK aplikohet në të dyja sipërfaqet horizontale dhe vertikale dhe pas tharjes formon një shtresë tërësisht të papërshkueshme nga uji me një nivel të mirë elasticiteti Shtresa i qëndron sulmeve me shkrirës ose kripëra, sulfateve dhe klorureve dhe mbron substratin kundër dioksidit të karbonit

FUSHA E PËRDORIMIT:  hidroizolim në banjo, dushe, ballkone, tarraca, pishina, etj para shtrimit të pllakave hidroizolimin e depove të magazinimit të ujit ose cisternave hidroizolim i mureve të nëndheshme Veshje fleksibël e strukturave të betonit mbron suvanë e plasaritur apo betonin kundër depërtimit të ujit dhe elementeve agresive mbrojtjen rrugët dhe hekurudhat mbron e sipërfaqet e betonit që do të mund të vijnë në kontakt me ujin e detit

NORPHEN FOOD

PËRBËRJA: NORPHEN FOOD është një bi-komponent epoxy-poliamik, pa tretës, aminet aromatike dhe derivatet e anhidrit phthalic projektuar posaçërisht për hidroizolimin e depove që përmbajnë lëngje, miell apo ushqim kokërr Komponenti A është një lëng me bazë trashë me ngjyrë neutrale, universale për të gjitha versionet e produktit.Pigment përmbahet në komponentin B i cili është në dispozicion në nëntë ngjyra standarde.

KARAKTERISTIKAT: Tiks otropia e përzierjes e bën NORPHEN FOOD veçanërisht të përshtatshëm për të veshur sipërfaqet vertikale të depove dhe rezervuarëve Paketë e plotë për veshje të destinuara për kontakt me ushqimin,rezistenca kimike ndaj verës, birrës, pijeve alkoolike, vaj, ujë dhe miell padepërtueshmëri e lartë rezistence ndaj larjes.

FUSHA E PËRDORIMIT: Depo dhe rezevuare ushqimore.

NORDCEM

PËRBËRJA: NORDCEM është një çimento speciale inorganike me veti osmotike. Pasi tretet ne nje solvent ajo është e aftë të depërtojnë në mikrostrukturen e substratit e reagojnë kimikisht duke stabilizuar hidratin e kalciumit dukr precipituar në formën e mikro-kristaleve e patretshëm të cilët pastaj bllokojnë porozitetin e brendshëm

KARAKTERISTIKAT: NORDCEM formon një sipërfaqe pa pore, një shtresë çimentoje e papërshkueshme nga uji që është në gjendje t’i rezistojë presionit të ujit Natyra kimike e shtresës NORDCEM lejon përshkimin e avujve duke ruajtur efektin e hidroizolimit gjatë një periudhe të gjatë kohore Është një shtresë jo-toksike që lejon ndërhyrje në substrate të ngopura me ujë E shpejtë për të instaluar

FUSHA E PËRDORIMIT: NORDCEM përdoret për hidroizolimin e strukturave që i nënshtrohen presionit të vazhdueshëm të ujit, të tilla si bodrumet, themelet, mure mbajtes, boshte ;ashensor, pishina, depo, kanaleve, tuneleve hidroizolim e depove për ruajtjen e ujit jo të pijshëm

FLAGON SR

PËRBËRJA: Torfë sintetike bërë nga PVC-P .stabilizuar ne proporcion me vello qelqi Prodhuar në një fabrikë të certifikuar ISO 9001 dhe ISO 14001 Ky produkt mund të kontribuojnë) në fitimin e pikëve për akreditim LEED

KARAKTERISTIKAT: Rezistencë të lartë për erozion dhe rrezet UV Nuk ka tkurrje Nuk kalbet Rezistenca ndaj impaktit Përshtatshmëria të lëvizjeve strukturore Fleksibilitet në temperatura të ulëta

FUSHA E PËRDORIMIT: Taccacat Sipërfaqet horizontale jo te shkelshme Sipërfaqet horizontale te shkelshme Spërfaqet horizontale me cati te përmbysur Sipërfaqet horizontale çati sanduiç Sipërfaqet vertikale te ekspozuara .Mbulon një çati te gjelbër

ULTRASEAL SP

PËRBËRJA: Torfë sintetike bërë nga PVC-P .stabilizuar ne proporcion me vello qelqi Prodhuar në një fabrikë të certifikuar ISO 9001 dhe ISO 14001 (sistemi mjedisor). Ky produkt ) mund të kontribuojnë në fitimin e pikëve për akreditim LEED

KARAKTERISTIKAT: Rezistenca nga era Rezistencë të lartë për erozion dhe rrezet UV Rezistencë e lartë mekanike Të pandjeshme ndaj cikleve të nxehtë-ftohtë Rezistenca ndaj impaktit Pajtueshmërinë e lartë ndaj mjedisit

FUSHA E PËRDORIMIT: Tarracat .Me fiksim mekanik

FLAGON AT

PËRBËRJA :Membranë termoplastike bërë nga PVC-P Prodhuar në një fabrikë të certifikuar ISO 9001 dhe ISO 14001 Ky produkt mund të kontribuojë në fitimin e pikëve për akreditim LEED

KARAKTERISTIKAT :Rezistencë të lartë për erozion dhe rrezet UV Rezistencë e lartë mekanike Rezistenca ndaj shpimit Rezistenca ndaj impaktit Pajtueshmërinë e lartë ndaj mjedisit

FUSHA E PËRDORIMIT: Depo dhe vaska për ujë të pijshëm

CETFLEX CV

PËRBËRJA: Shirit metalik me veshje zinku Shirit bentoniti i ngjitur me profilin metalik dhe i veshur me fletë organike Ky produkt mund të kontribuojë në fitimin e pikëve për akreditim LEED

KARAKTERISTIKAT: Kapacitet i lartë ujëthithës Rezistencë e lartë mekanike Të pandjeshme ndaj cikleve të nxehtë-ftohtë Rezistenca ndaj impaktit Pajtueshmërinë e lartë ndaj mjedisit

FUSHA E PËRDORIMIT: Fugat e dilatacionit të detyrueshëm në strukturat betonarme

WATERSTOP RX-101

PËRBËRJA: Parandalues uji me bazë bentonit natriumi Ky produkt mund të kontribuojë në fitimin e pikë ve për akreditim LEED

KARAKTERISTIKAT: Mbrojtjeje pozitive përkundrejt filtrimeve të ujit ne beton Rezistencë e lartë mekanike Të pandjeshme ndaj cikleve të nxehtë-ftohtë Rezistenca ndaj impaktit Eliminon kërkesën e pjesëve te vecanta dhe procedurat delikate të saldimeve Fleksiblitet të lartë për tu përshtatur sipërfaqeve ku do të aplikohet

FUSHA E PËRDORIMIT: Të gjitha format e shkëputjeve që krijohen gjatë betonimeve horizontale dhe vertikale me përjashtim të fugave strukturale Bashkimi i betonit ekzistues me një betonim të ri Depertimet rreth murit

VOLTEX

PËRBËRJA: Gjeotekstil bentoniti me astar polietileni të integruar Ky produkt mund të kontribuojnë në fitimin e pikëve për akreditim LEED

KARAKTERISTIKAT: Formon lidhje të vazhdueshme mekanike me betonin Fleksibilitet i lartë Të pandjeshme ndaj temperaturave të ulta Rezistenca ndaj kohës Rezistenca ndaj agjenteve kimike dhe mekanike e lartë ndaj mjedisit

FUSHA E PËRDORIMIT: Voltex eshte material i shkëlqyer për izolimin ndaj ujit në siperfaqet horizontale dhe vertikale nëntokë. Përdorimet më të zakonshme janë në nënshtresat, muret ndarëse, përfshirë kollonat metalike dhe ndërtimin dhomave prej betoni. Nuk ka shqetësime për dëmtim para ose pas hedhjes së betonit