OBJEKTI TOPTANI

PROJECT DETAILS

 

  • Produkti:  Voltex.
  • Kantieri:  Objekti “Toptani “
  • Vendodhja: Rruga “Abdi Toptani”, Tirane.
  • Punime: Hidroizolimi i bodrumeve 5 kate nëntokë, me siperfaqe 12000m2.
  • Investitor:  GENER 2 shpk
  • Viti:  2012
  • Produktet e perdorura:Voltex , Waterstop rx 101 , Betonseal , CETFLEX CV