HIDROIZOLIM THEMELE PVC

PROJECT DETAILS

 

  • Produkti:  Membrana PVC, Flagon BSL 2.0 mm
  • Kantieri:  Hidroizolim themelesh.
  • Vendodhja: Farkë, Tiranë
  • Punime: Furnizim vendosje membranë PVC dhe gjeotekstil për mbrojtje.
  • Investitor:  Privat
  • Viti:  2012
  • Siperfaqja: 800m2
  • Produktet e perdorura:Gjeotekstil TNT, Edilron 300F, Flagon BSL