HIDROIZOLIM TARRACE

PROJECT DETAILS

 

  • Kantieri:  Hidroizolim tarrace.
  • Vendodhja: Këshilli i Zojës së Mirë, rruga e Durrësit, Tiranë.
  • Punime: Furnizim vendosje membranë PVC dhe gjeotekstil për mbrojtje.
  • Investitor:  Këshilli i Zojës së Mirë
  • Viti:  2013
  • Siperfaqja: 2160m2
  • Produktet e perdorura:Gjeotekstil TNT, Edilron 300F, Flagon SR.

Eshte realizuar nderhyrja mbi nje tarrace egzistuese me hidroizolim katramaje e cila paraqiste problematike ne filtrimin e ujrave. Nderhyrja jone konsistoi ne: eleminimin e katramave te degraduara, aplikimin e nje shtrese ndarese gjeotekstili, vendosja e membranes se re hidroizoluese FLAGON SR 1.5mm me fiksim mekanik.

Furnizim vendosje e sistemit te ri pluvial me baze PVC. Puna eshte realizuar brenda nje afati 15 ditor.