BANKA E SHQIPERISE

PROJECT DETAILS

 

  • Kantieri:  Hidroizolim themelesh.
  • Vendodhja: Sheshi Skënderbej, Tiranë.
  • Punime: Furnizim vendosje membranë Bentoniti (VOLTEX), Waterstop RX101.
  • Investitor:  Banka e Shqipërisë
  • Viti:  2012
  • Siperfaqja: 2200m2
  • Produktet e perdorura:VOLTEX, Waterstop RX101, Bentoseal